Regnvandsledningen

Lagt på hjemmesiden 21.08.2013

Endnu har den nye regnvandsledning ikke stået sin prøve, eftersom der ikke har været skybrud af den kategori, som tidligere har givet oversvømmelser i mange kældre især på Lærkevej.

Alligevel har Steffen Damgaard ulejliget sig ned på stranden en morgen, hvor der på relativ kort tid faldt omkring 25 mm nedbør. Med sig havde han et kamera, og han lavede en lille optagelse af regnvandsledningens udløb på stranden. Når man ser vandmængden, der kommer ud af røret, kan man vist roligt konstatere, at der er plads til meget, meget mere.

Klik på linket herunder for at aktivere Steffens optagelse (vær tålmodig, det kan tage lidt tid at downloade video-sekvensen):

Afspil video

Med venlig hilsen

Webmaster

 
 

Nyt opslagsskab

Skab_DSC_0864

I forbindelse med loppemarkedet opsatte vi det lille udhængsskab, som Steffen Damgaard har foræret grundejerforeningen. Skabet er placeret i skellet mellem legepladsen og nr. 13. Alle medlemmer af grundejerforeningen er velkomne til at bruge skabet til meddelelser og opslag af enhver art. Nøglerne til skabet fås ved henvendelse til Jeanette og Carl-Otto i nr. 13.

Et af foreningens medlemmer forespurgte, om denne form for kommunikation ikke var en smule forældet, men det skal jo ikke forhindre nogen i at hænge annoncer (køb-salg-gives væk-byttes) eller meddelelser og efterlysninger (“kat er blevet væk”) af enhver art op i skabet. Det kunne jo også være, man havde lyst til at hænge et billed op, som man synes, andre skulle se, ligesom det selvfølgelig er helt på sin plads at udstille sine forslag og ideer. Derfor, lad fantasien råde og brug skabet til glæde for jer selv og andre.

Og så skal det naturligvis bemærkes, at medlemmerne selvfølgelig stadig også kan få sendt beskeder ud til hinanden via foreningens mailliste.

Med venlig hilsen

Carl-Otto Toudal

 

Loppemarkedet 2012

 

Så lykkedes det. Efter to år uden loppemarked i Nørrevangs-kvarteret var det 19.05.2012 atter tid for loppemarked på Lærkevej. Til forskel for flere gange tidligere var vi begunstiget af dejligt vejr, men til gengæld måtte vi erkende, at købernes antal var yderst beskedent. Læs mere og se billeder fra dagen i fotoalbummet.

Mange hilsner

Webmaster

Placering af skelbrønde

I forbindelse med etableringen af regnvandsledningen i Nørrevangs kvarteret har Bornholms Forsyning sendt grundejerforeningen et kort over skelbrøndenes placering ud for hver enkelt parcel. Forsyningen oplyser, at udgangspunktet har været at tage så vidt muligt hensyn til tagnedløbenes placering samt gravelængder på de individuelle parceller.

Hvis der skulle være lodsejere, der har ønsker til en anderledes placering af deres skelbrønd end den af Forsyningen foreslåede, skal man hurtigst muligt kontakte Jonas Lasse Frederiksen på tlf. nr. 5692 2412. Han vil så vurdere, om det er muligt at imødekomme et sådant ønske.

Kortet over skelbrøndenes placering kan hentes ved at klikke på dette link:

Placering af skelbrønde

Carl-Otto Toudal

Separation af regn- og spildevand i Nørrevangskvarteret

 

I løbet af maj og juni omlægger Bornholms Forsyning kloaksystemet i Nørrevangskvarteret, således at regn- og spildevand separeres. I den forbindelse skal tagnedløbene på de enkelte ejendomme tilsluttes den nye regnvandsledning. Der er tale om i alt 38 husstande, hvoraf ganske få måske vil udføre en del af arbejdet selv. Langt de fleste ønsker dog hele arbejdet udført af en autoriseret kloakmester/entreprenør.

Grundejerforeningen Nørrevang vil derfor meget gerne høre fra firmaer, der er interesserede i at udføre dette arbejde. Vi ønsker:

  • prisoverslag/tilbud for tilslutningen for de enkelte parceller

  • arbejdet udført straks umiddelbart efter, at Bornholms Forsyning har færdiggjort deres del af arbejdet

Henvendelse til foreningen kan ske via mail direkte fra denne hjemmeside (klik på Kontakt foreningen øverst på denne side), ligesom man er velkommen til at kontakte formanden Carl-Otto Toudal på tlf. 6128 4650 for yderligere oplysninger.

 

Med venlig hilsen

Grundejerforeningen Nørrevang

 
 

 

Postkasser

Alle interesserede kan nu på Lærkevej 13 se en lille udstilling af postkasser, som Pia Larsen venligst har stillet til rådighed. Der er både billige og dyrere modeller, ligesom der er mulighed for helt eget farvevalg (selv om generalforsamlingen anbefalede hvide). De opstillede postkasser fås således i sort, hvid, grånistret og galvaniseret, ligesom der på enkelte modeller mod et tillæg kan vælges helt egne farver. Der er lavet en prøveopstilling af en enkelt kasse (MEFA nr. 864). De andre modeller hedder MEFA nr. 870, 872 og 630. Du kan orientere dig på www.mefa.dk.

Derfor kig forbi i løbet af de næste ca. 14 dage og se, om der er noget, der skulle have din interesse. Pia har lagt tilbudspriser og bestillingssedler.

Med venlig hilsen

Carl-Otto

 

Det årlige loppemarked

Atter i år bliver vi desværre nødt til at aflyse vores tradition med loppemarked lørdag efter Kristi Himmelfartsdag.

Oprydningen i kældrene efter august-skybruddet i fjor har åbenbart været så effektiv – ligesom mange ting, som eventuelt var sat til side med loppemarkedet for øje, simpelt hen er blevet ødelagt af vandmasserne – at der kun var ganske få beboere, der tilmeldte sig. Det er dog vores håb, at vi så til næste år atter kan mødes omkring boderne, men det er jo et emne, vi kan tage op på vores årlige beboermøde i august.

Mange hilsner

Carl-Otto

Nyt om legepladsen

I dag blev legepladsens faldunderlag fornyet – man kunne også blot sige, at den store sandkasse (som jo altså ikke er en sandkasse, men et faldunderlag) fik tilført en masse nyt sand, som det fremgår af billederne nedenfor. Derfor er der nu de reglementerede ca. 30 cm mellem gyngernes underkant og sandlaget nedenunder.

I den kommende tid vil kommunen forny legepladsen på andre måder. Der er allerede taget spadestik til plantning af tre paradisæbletræer i området ved det gamle bord, som bliver fjernet og erstattes af et nyt flytbart (tungt) bord- og bænkesæt fra Østerlars Savværk. Senere vil den store lærk blive fældet og erstattet af to rønnebærtræer til supplement af det, der allerede står på legepladsen. Cementrøret, har jeg aftalt med Morten Bach, bliver fjernet helt.

Hilsen Carl-Otto Toudal