Blykobbe Plantage

I forlængelse af mødet på Bornholms Efterskole den 24. februar 2011, hvor repræsentanter for et stort antal brugere gav deres ønsker til kende vedrørende Blykobbe Plantage, har Naturstyrelsen nu udsendt en pjece om sine visioner for friluftslivet i plantagen. Der skal ikke her gøres nærmere rede for styrelsens planer, men den interesserede kan hente pjecen ved at klikke på linket herunder. Pjecen er i pdf-format, som kræver Adobe Acrobat Reader.

En vision for friluftslivet i Blykobbe Plantage

Med venlig hilsen

Carl-Otto Toudal