Bestyrelsesmøde 25.03.2018

 

Tilstedeværende: Steffen Damgaard, Bent Schiøtt Hansen og Carl-Otto Toudal.

På bestyrelsesmødet drøftedes følgende punkter:

 1. Indkøb af mål til legepladsen.

 2. Drøftelse af bunkeren på legepladsen.

 3. Fastsættelse af datoer for årets aktiviteter.

Læs referatet HER

 
 

Generalforsamlingen 2017, referat

 

Foreningens ordinære generalforsamling 2017 fandt sted søndag 27.08.

Du kan se et referat af generalforsamlingen under menupunktet Om foreningen. Du kan også komme direkte til siden ved at benytte dette link:

Referat af generalforsamlingen 2017.

Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne

Carl-Otto Toudal

 
 

Referat af bestyrelsesmøde 05.04.2014

 

Tilstedeværende: Steffen Damgaard, Bent Schiøtt Hansen, Peder Andreasen og Carl-Otto Toudal.

 1. Antoinettevej. Bestyrelsen foretager sig ikke umiddelbart yderligere i sagen, idet Naturstyrelsen har formalia i orden. Hvis vi i løbet af foråret og sommeren oplever, at der sker for lidt for at forskønne parkeringspladsen, kan det blive aktuelt med en ny kontakt til Naturstyrelsen.

 2. Legepladsen. Bestyrelsen vil opfordre børnefamilierne til at danne en arbejdsgruppe, som kan komme med gode forslag til Morten Bach Jørgensen om indretningen af legepladsen. Formanden kontakter Kristian Pihl, Lærkevej 9, om sagen.

 3. Fibernet og TV. De af jer, der har haft Waoo TV med TV-boks og nu mere eller mindre frivilligt er blevet en del af en Stofa-løsning med TV-boks, oplever måske/sandsynligvis problemer med programmerne. Stofa kan være meget svære at komme i kontakt med, så prøv derfor som det første at forbinde jeres TV-boks og fiber-boks med både et netværkskabel og et coaxial kabel (alm. antennekabel). Viasat kanalerne sendes nemlig ud gennem sidstnævnte kabeltype.

 4. Telte. Bestyrelsen besluttede, at teltene (også et nyt telt, når det engang bliver indkøbt) indtil videre kan lånes gratis af foreningens beboere. Alt efter omfanget af brugen af teltene vil bestyrelsen på et senere tidspunkt vurdere, om der evt. skal betales et lille beløb i leje af teltene – med henblik på opsparing til indkøb af nye telte, når de nuværende er slidt ned.

 5. Udhængsskabet. Om kort tid vil vi hænge lidt oplysning om husenes historie ud i skabet.

 6. Loppemarked. En del beboere har givet udtryk for, at der også i år er behov for at gennemføre et loppemarked. Dato og tid kommer senere.

 7. Vejen. Bestyrelsen retter på ny henvendelse til kommunen vedrørende specielt fliser og opmaling af ”BØRN” på vejbanen ved indkørslen til Lærkevej

 8. Lyskryds ved Ringvejen/Haslevej. Bestyrelsen afventer, hvad der sker. Formanden kontakter vejmyndigheden for at høre nærmere om planerne.


 
 

Referat af bestyrelsesmøde 15.03.2012

 

Tilstedeværende: Steffen Damgaard, Bent Schiøtt Hansen og Carl-Otto Toudal.


 

Dagsordenen havde 2 punkter.

 1. Fibernettet
 2. Regnvandsledningen


 

ad 1.

Til dette punkt havde vi inviteret Jørn Pedersen (JP) fra Bornholms Fibernet (BF), for at han kunne præsentere projektet for os.

BF arbejder sammen med Syd Energi (SE), som er et andels el-selskab i Sønderjylland, og som har udlagt fibernet i store dele af dette område.

BF tilbyder 3 tjenester:

 • internet
 • fastnettelefoni
 • TV

Den primære tjeneste, som man skal melde sig til, hvis man vil på fibernettet, er lynhurtigt internet med up- og downloadhastigheder på 40 Mbit/s, den model de kalder 40/40. Hvis man vil nøjes med lidt langsommere hastighed (30/30), kan man også det. En tilmelding til fibernettet vil være bindende for en periode på 6 måneder, og prisen i denne periode vil være 199 kr./måned. Når de 6 måneder er gået, kan man afslutte sit abonnement. Ønsker man at fortsætte, kan man også det, men nu til en pris af 299 kr./måned. Denne pris gælder 40/40 løsningen, mens 30/30 løsningen er lidt billigere (omkring 269 kr./måned). Indtil videre er tilslutningen gratis, dvs. Bornholms Fibernet udfører og betaler gravearbejdet og indføringen i den enkelte bolig.

Hvis man ønsker en trådløs forbindelse i boligen, skal man desuden bruge en router. Det kan enten være en, man har i forvejen, en man lejer/køber gennem BF, eller en man selv anskaffer sig.

Og dette kan man altså nøjes med, men…

… hvis man ønsker det, kan man også få fastnettelefoni enten afregnet efter konkret forbrug eller med en fast månedlig afgift for ubegrænset taletid til andre fastnettelefoner i Danmark. Man kan enten få et helt nyt fastnetnummer eller få overført sit gamle nummer (det sidste koster dog en afgift på 299 kr.).

… og ligeledes hvis man ønsker det, kan man også vælge at få sine TV-programmer via fibernettet. Det, der tilbydes, er Waoos programpakker, hvor der både er en minipakke og en stor pakke, som begge kan kombineres med en række ekstra pakker efter ens behov.

Det vil føre for vidt at komme detaljeret ind på det her, men man kan orientere sig på BFs hjemmeside (www.bornholmsfibernet.dk). Det er dog vigtigt at pointere, at man ikke er forpligtet til at modtage TV gennem fibernet. Man kan sagtens beholde sin egen TV løsning, hvad enten den hedder Boxer, Viasat, Canal Digital eller noget helt andet, hvis man foretrækker det.

BF er allerede i gang med udrulning af fibernettet i Hasle, men vil naturligvis også gerne videre ud på øen. De har derfor vist interesse for at komme i gang i Rønne nord, hvor vores kvarter kunne blive en slags springbræt videre ind i byen. Der er allerede etableret en såkaldt access-station ved det gamle slagtehus. Denne skal så forbindes med en række gadestationer, som hver dækker et område eller en zone med omkring 80 husstande.

Det har været normal praksis i SE, at man stiller krav om, at halvdelen af de 80 husstande i en zone tilmelder sig fibernettet, før man graver fiber ned. JP var dog ikke sikker på, at man her på Bornholm ville stille helt så høje krav til tilslutningen, men kom dog ikke med et konkret andet tal. Under alle omstændigheder skal der altså være en vis tilslutning, før BF starter gravearbejdet i et område.

På mødet gjorde vi opmærksom på, at Bornholms Forsyning og RVV skal grave vejen op til sommer, og at BF måske kunne drage fordel heraf og koble sig på dette gravearbejde. Et enkelt bestyrelsesmedlem gav udtryk for, at den besparelse, som BF derved kunne opnå, kunne komme forbrugerne til gode.

JP har efterfølgende meddelt, at det er meget lidt sandsynligt, at BF kobler sig på Forsyningens gravearbejde. Nedlægning af fibernettet er jo ikke en del af udbudet i forbindelse med etableringen af regnvandsledningen, og BF har økonomisk set dårlige erfaringer med efterfølgende at hægte sig på et sådant projekt. I mange tilfælde viser en sådan løsning sig dyrere for selskabet, end hvis man selv udfører gravearbejdet. Omvendt har JP også meldt tilbage, at en evt. besparelse i forbindelse med gravearbejderne tilfalder BF, idet brugerne jo ikke betaler nogen afgift for at blive tilsluttet systemet.

På mødet blev de 3 fremmødte medlemmer enige om, at BF er det eneste seriøse alternativ til de eksisterende internetforbindelser i vores område, og at vi som forening derfor selvfølgelig skal stræbe efter at få fibernet i vores kvarter. Da vi imidlertid ikke er husstande nok, bliver det nødvendigt at kontakte vores parallelgader ned mod slagteriet for evt. at skabe tilstrækkelig stor tilslutning til en etablering af fibernettet. Vi vil således i den kommende tid kontakte husstandene på denne side af Haslevej ned mod slagteriet og på et senere tidspunkt i foråret evt. arrangere et fællesmøde, hvor også JP deltager, med henblik på at få en tilstrækkelig stor tilslutning.

Der skal ikke lægges skjul på, at vores forening er blevet stillet i udsigt, at vi evt. vil kunne få sponseret et beløb til endnu ikke nærmere definerede projekter i foreningens regi, alt efter hvor stor en tilslutning, vi kan samle om projektet.

Vi har fra JP fået nogle tilmeldingsblanketter til fibernettet. Der er lagt en kopi ind på vores hjemmeside. Hvis man allerede nu ved, at man vil tilmelde sig, kan man printe denne blanket ud, udfylde den og aflevere den til formanden, Lærkevej 13. Blanketten må ikke afleveres direkte til BF!


 

Ad 2.

Jonas Frederiksen (JF), som er leder af regnvandsledningsprojektet, har oplyst, at udbudsmaterialet vil blive offentliggjort om kort tid. JF regner med, at valget af entreprenør vil ske i slutningen af april. Så snart det er på plads, vil JF kontakte foreningen gennem formanden, så vi kan sætte os i kontakt med det udvalgte firma (og et par andre naturligvis) og få tilbud på tilslutningsarbejdet på de enkelte parceller. Som tidligere nævnt vil det være mest fordelagtigt at få lavet arbejdet allerede i år pga. fradragsmulighederne til arbejdsløn på selvangivelsen.

Et enkelt medlem mente, vi skulle rette henvendelse til JF for at få et tilbud på arbejdet på de enkelte parceller med i kommunens udbudsmateriale. Selv om de to øvrige fremmødte, udtrykte deres store skepsis med hensyn til en sådan mulighed, forhørte formanden sig dog efterfølgende hos JF, som afviste muligheden fuldstændigt. Derfor skal vi altså hurtigst muligt på banen, så snart entreprenørfirmaet er valgt, og vi kender de nærmere betingelser og tidsfrister i forbindelse med projektets gennemførelse.

Vi regner med at afholde et ekstraordinært beboermøde i løbet af maj måned, hvor vi kan drøfte tingene igennem.

På bestyrelsens vegne

Carl-Otto Toudal


 
 

Efterisolering af svenskehuse

 
29.10.2012 Informationsmøde: Hvordan efterisoleres Svenskehuset ?
 
Beskrivelse: Svenskehusene opført i Nexø og Rønne lige efter afslutningen af 2. verdenskrigs følger datidens svenske byggetraditioner, hvor træ på forskellig vis er et gennemgående materiale. Det giver specielle udfordringer når der skal efterisoleres. Vi giver et bud på hvordan det med fordel kan gøres.
Ta’ dine gode spørgsmål med.
 
PRAKTISK INFORMATION

Adresse: Bornholms Centralbibliotek, Pingels Allé, Rønne
Pris: Gratis
Tilmeldingsfrist: Onsdag den 24. oktober

 
Email: mh@energitjenesten.dk
 
 

Brev fra Forsyningen

 

Til beboerne i Nørrevang

Jeg går ud fra, at I alle har modtaget en skrivelse fra Forsyningen vedr. etablering af regnvandsledning i vores kvarter. At RVV samtidig benytter lejligheden til åbenbart at udskifte de temmelig skrøbelige vandrør, skal vi vist slet ikke være kede af. 

MEN, for sådan et er der jo altid. Etableringen bliver ikke gratis for nogen af os, idet der jo er et krav fra Regionskommunen om, at vi alle skal koble vores tag- og overfladevandsafløb til den nye regnvandsledning inden for ét år efter arbejdets afslutning. Set i lyset af at man indtil udgangen af 2012 stadig kan fratrække håndværkerudgifter til denne type opgaver på selvangivelsen, er det bestyrelsens anbefaling, at alle bliver koblet på allerede i år (efter nytår bliver der kun tale om tilskud til energiforbedrende foranstaltninger, så vidt jeg ved). 

Vi har for nylig holdt bestyrelsesmøde, hvor vi drøftede problematikken omkring den nye regnvandsledning. Vi var enige om, bestyrelsen skal kontakte relevante kloakmestre og firmaer med henblik på at få et samlet tilbud for at koble samtlige grundejere på den nye regnvandsledning. 

Når vi så har noget konkret at forholde os til, vil der en gang i foråret blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, hvor vi kan drøfte, hvordan vi griber hele sagen an i sidste ende. Måske kan vi til den tid også komme med forslag eller oplæg omkring fibernettet – hvis det
altså ikke inden da bliver erklæret for ulovligt og stoppet. Vi får se.

På bestyrelsens vegne

Carl-Otto Toudal

Referat af bestyrelsesmøde 17.09.2011 mm.

——–

Bestyrelsen holdt møde lørdag d. 17. september, hvor vi konstituerede os med Bent Schiøtt Hansen (L19) som kasserer og Carl-Otto Toudal (L13) som formand.

Vi drøftede derudover 2 punkter: Vand og brevkasser

Ang. Vand

Efter vores møde med Forsyningen rettede vi henvendelse til Vejmyndigheden for at få dem til at foretage indgreb på hjørnet af Haslevej og Lærkevej således, at regnvandet fra Haslevej ikke strømmer ned ad Lærkevej og belaster vores kloaksystem unødigt. Vejmyndigheden reagerede faktisk hurtigt og har allerede etableret to brønde, der skal lede regnvandet over i den modsatte side af Haslevej og altså væk fra Lærkevej.  Nu skal man jo aldrig være utilfreds med, at de kommunale myndigheder reagerer positivt på vores henvendelser, men det kunne jo unægteligt have været rigtig fint, hvis man nu havde lavet en løsning, som man kender det fra Sydeuropa, hvor kraftige skybrud heller ikke er et ukendt fænomen. Billedet herunder stammer fra Cefalú på Sicilien.


I samme forbindelse blev vi i øvrigt takket være Erik Schjeldal opmærksomme på, at regnvandet på Haslevej ikke løber ned i kloakken, men derimod ned i en regnvandsledning, som oven i købet krydser over Haslevej og ned ad Antoinettevej og direkte ud i Østersøen.

På bestyrelsesmødet drøftede vi, hvordan vi skulle forholde os til denne nye og for os ganske overraskende oplysning. Vi blev enige om at rette henvendelse til Forsyningen for at få dem til at undersøge mulighederne for at lave en separering af regn- og spildevand i vores område og lade vores overfladevand løbe ud i Østersøen via den eksisterende regnvandsledning i Antoinettevej.

Vores henvendelse til Forsyningen blev besvaret meget hurtigt. Alle, der er på foreningens mail-liste, har fået svaret. Andre kan få det ved henvendelse til formanden. Det er yderst interessant læsning!! Det ser ud, som om vi kan begynde at se lyset for enden af kloakrøret.

Ang. Brevkasser

Bestyrelsen har valgt ikke at anbefale en bestemt brevkassetype. Beboerne har, som vi oplever det, ret forskellige behov med hensyn til størrelse og låsetyper mv., så derfor bliver det altså op til hver enkelt husstand selv at vælge netop den type, der passer dem bedst. Bestyrelsen har også fuld tillid til, at den enkelte husejer vælger en løsning, der på ingen måde skæmmer kvarteret. Man kan bestille brevkasser hjem gennem Pia Larsen (L21), som skaffer jer lige nøjagtig den brevkassetype, I måtte ønske.

Efterfølgende har kommunen inviteret til møde om brevkasser i svenskehuse-kvartererne. Mødet i Rønne finder sted 17.10.2011 kl. 18.30 på Landemærket (se i øvrigt indlægget om brevkasser).

Mvh.

Bestyrelsen

Vand fra Haslevej

I forlængelse af henvendelsen fra beboerne på Frydenlundsvej til Bornholms Forsyning gjorde Ole Larsen mig for nogle dage siden opmærksom på, at både Lærkevej og Frydenlundsvej faktisk modtager rigtig meget overfladevand fra Haslevej, når det regner. Mellem fodgængerovergangen på Haslevej og Lærkevej er der slet ingen nedløbsriste før et godt stykke nede ad Lærkevej, hvilket betyder, at vandet fra et stort areal på Haslevej løber ned i kloakken på Lærkevej.

Ved Frydenlundsvej er der ganske vist en rist på Haslevej, men den er placeret, så vandet kan passere bag om risten og rundt om hjørnet ned ad Frydenlundsvej.

På den måde modtager begge sidevejene altså overfladevand fra Haslevej. I hvor høj grad dette ved kraftige regnskyl er med til at forværre forholdene på Lærkevej og Frydenlundsvej, skal jeg lade være usagt. Men i hvert fald har Ole taget nogle billeder, som I kan se herunder, til illustration af problematikken. Det regnede på optagelsesdagen kun ganske beskedent.

Carl-Otto Toudal 

Referat af bestyrelsesmøde 18.06.2011

Bestyrelsen holdt et lille kort møde lørdag d. 18. juni. På mødet drøftede vi bl.a. postkasse-problematikken. Der var i bestyrelsen lidt forskellige opfattelser af, hvilken strategi vi skal vælge. Nogle mener, at vi stadig skal prøve at ændre beslutningen om placering af postkasser i skellet ved at gå via de politiske kanaler, mens andre er af den opfattelse, at “toget er kørt”, og at vi må finde den bedst mulige og pæneste løsning.

Indtil videre er vi i kontakt med andre grundejerforeninger og prøver sammen med dem at gøre vores indflydelse gældende. Hvis vi imidlertid ikke kan komme uden om at skulle placere postkasser i skellet ud for hver ejendom, så vil vi arbejde på at finde løsninger, som vi alle kan leve med både prismæssigt og æstetisk. Derfor vil bestyrelsen da også opfordre jer alle til ikke at foretage jer noget endnu. Vi regner med, at vi drøfter sagen indgående på vores generalforsamling i august og dér beslutter, hvad der evt. skal ske i løbet af efteråret på dette område.

På samme møde blev bestyrelsen enige om at flytte vejfesten fra den 13. til den 27. august. Begrundelsen for at overtrumfe generalforsamlingens vedtagelse var, at den 13. august ligger i den sidste weekend i skolernes sommerferie. Denne giver jo ofte anledning til meget rejseri, og bestyrelsen frygtede derfor, at en del måske ville være udelukket fra at deltage i festlighederne. Vi håber så til gengæld, at rigtig mange har mulighed for at deltage den 27. august.

Som nogle af jer måske husker, havde 3 repræsentanter fra grundejerforeningen et møde med Forsyningen i efteråret. Emnet var vores kælderoversvømmelser i august. Vi var blevet lovet et svar i løbet af foråret 2011, men da maj var gået, havde vi intet hørt og rykkede for et svar. Dette viste sig desværre slet ikke at kunne leve op til den positive ånd fra mødet, og bestyrelsen har derfor sendt en skrivelse til Forsyningen, hvori man beder denne komme med en række uddybende kommentarer til deres svar. Kort sagt tyder noget på, at Nørrevangs-kvarteret i den nye spildevandsplan 2012 får LAR-status. Kort fortalt betyder det, at den enkelte grundejer ikke længere skal lede tagvandet til kloakken, men derimod ud i en faskine i haven. Omkostningerne ved denne omlægning – eller i hvert fald en del af dem – skal den enkelte grundejer så selv betale.

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Svar fra Vejmyndigheden

Kære beboere

Jeg har modtaget et svar på bestyrelsens henvendelse til Vejmyndigheden vedr.: anlægget af en rundkørsel i T-krydset Nordre Ringvej/Haslevej.

Hardy Pedersen oplyser, at der endnu ikke er taget endelig stilling til, om der anlægges en rundkørsel eller etableres lysregulering i omtalte kryds. Han skriver desuden:

Men det er korrekt at der planmæssigt tages det udgangspunkt at der skal anlægges en rundkørsel, og jeg mener umiddelbart ikke det vil være forbundet med særlige problemer med udmundingen af Lærkevej. Udmundingen vil ganske vist komme tæt på, men ikke værre end at det kan håndteres teknisk.

og han fortsætter:

Et eventuelt projekt for krydset vil sammen med hele projektet for omfartsvejen blive offentliggjort. Hvornår eller hvordan er der ikke taget stilling til, men formentlig i forbindelse med et borgermøde. Projektet skal endelig godkendes af kommunalbestyrelsen. Vi forventer at selve omfartsvejen fra Torneværksvej til Østre Ringvej vil være færdig i 2013-2014. Jeg kan ikke sige noget om hvornår en eventuel rundkørsel på Haslevej vil blive anlagt.

Hardy Pedersens svar er videresendt til bestyrelsen, som dog endnu ikke har drøftet og behandlet svaret.

Carl-Otto Toudal