Fibernet (Spørgeskema og tilmeldingsblanket)

 

Som det fremgår af referatet af bestyrelsemødet 15.03.2012 er Grundejerforeningen Nørrevang gået i gang med at undersøge mulighederne for at få etableret fibernet i en del af Rønne Nord, dvs. i området på den vestlige side af Haslevej fra Lærkevejskvarteret ned mod slagteriet. For at hjælpe os i disse bestræbelser kan du her på siden enten svare på et lille spørgeskema, som kan afdække, hvor stor interessen for fibernettet egentlig er, eller allerede nu tilmelde dig til fibernettet på et tilmedlingskema.

Dine svar på spørgeskemaet er naturligvis helt uforpligtende og skal udelukkende give os en lille idé om, hvor vidt der overhovedet er interesse for at få fibernet i det nævnte område. Tilmeldingsblanketten i underskrevet stand afleveres til Grundejerforeningen Nørrevang (Lærkevej 13). Den er naturligvis principielt bindende, men så længe den ikke er afleveret videre til Bornholms Fibernet, bliver den ikke effektueret.

Der vil naturligvis under ingen omstændigheder ske noget, før tilstrækkeligt mange har meldt sig til, men hvis tilslutningen bliver stor nok, er vi til gengæld blevet lovet, at Bornholms Fibernet vil påbegynde arbejdet med nedgravning af fibernettet inden for en kort tidshorisont – og der taler vi om 2012! Bornholms Fibernet er også indstillet på evt. at holde et møde med de interesserede før den helt endelige beslutning. Vil man vide mere om fibernettet og dets muligheder, kan man læse om det på www.bornholmsfibernet.dk.


 
Spørgeskema:

Sæt hak ud for dine svar og afslut med send, så kommer dine svar automatisk frem til formanden for Grundejerforeningen Nørrevang.

Dit navn (skal udfyldes)

Din e-mail (skal udfyldes)

Din adresse (skal udfyldes)

1. Hvor interesseret er du/I i at blive tilsluttet fibernettet?

Jeg/vi er bestemt interesseret i at blive tilsluttet fibernettet.
Jeg/vi er måske interesseret i at blive tilsluttet fibernettet.
Jeg/vi er overhovedet ikke interesseret i at blive tilsluttet fibernettet.

2. Hvad er mest relevant for dig ved fibernettet?

Internetforbindelsen.
Muligheden for fastnet telefoni.
Muligheden for at modtage TV.
Intet ved fibernettet er relevant for mig/os.

3. Hvis du har uddybende kommentarer til dine svar, kan du skrive dem herunder:

captcha

Før du sender dit svar, skal du lige skrive det, der står i feltet herover, ned i feltet herunder uden nogen form for mellemrum.


 

Tilmeldingsblanket

Print tilmeldingsblanketten ud og udfyld den. Aflevér den til formanden for Grundejerforeningen Nørrevang på Lærkevej nr. 13.


 
 

Referat af bestyrelsesmøde 15.03.2012

 

Tilstedeværende: Steffen Damgaard, Bent Schiøtt Hansen og Carl-Otto Toudal.


 

Dagsordenen havde 2 punkter.

  1. Fibernettet
  2. Regnvandsledningen


 

ad 1.

Til dette punkt havde vi inviteret Jørn Pedersen (JP) fra Bornholms Fibernet (BF), for at han kunne præsentere projektet for os.

BF arbejder sammen med Syd Energi (SE), som er et andels el-selskab i Sønderjylland, og som har udlagt fibernet i store dele af dette område.

BF tilbyder 3 tjenester:

  • internet
  • fastnettelefoni
  • TV

Den primære tjeneste, som man skal melde sig til, hvis man vil på fibernettet, er lynhurtigt internet med up- og downloadhastigheder på 40 Mbit/s, den model de kalder 40/40. Hvis man vil nøjes med lidt langsommere hastighed (30/30), kan man også det. En tilmelding til fibernettet vil være bindende for en periode på 6 måneder, og prisen i denne periode vil være 199 kr./måned. Når de 6 måneder er gået, kan man afslutte sit abonnement. Ønsker man at fortsætte, kan man også det, men nu til en pris af 299 kr./måned. Denne pris gælder 40/40 løsningen, mens 30/30 løsningen er lidt billigere (omkring 269 kr./måned). Indtil videre er tilslutningen gratis, dvs. Bornholms Fibernet udfører og betaler gravearbejdet og indføringen i den enkelte bolig.

Hvis man ønsker en trådløs forbindelse i boligen, skal man desuden bruge en router. Det kan enten være en, man har i forvejen, en man lejer/køber gennem BF, eller en man selv anskaffer sig.

Og dette kan man altså nøjes med, men…

… hvis man ønsker det, kan man også få fastnettelefoni enten afregnet efter konkret forbrug eller med en fast månedlig afgift for ubegrænset taletid til andre fastnettelefoner i Danmark. Man kan enten få et helt nyt fastnetnummer eller få overført sit gamle nummer (det sidste koster dog en afgift på 299 kr.).

… og ligeledes hvis man ønsker det, kan man også vælge at få sine TV-programmer via fibernettet. Det, der tilbydes, er Waoos programpakker, hvor der både er en minipakke og en stor pakke, som begge kan kombineres med en række ekstra pakker efter ens behov.

Det vil føre for vidt at komme detaljeret ind på det her, men man kan orientere sig på BFs hjemmeside (www.bornholmsfibernet.dk). Det er dog vigtigt at pointere, at man ikke er forpligtet til at modtage TV gennem fibernet. Man kan sagtens beholde sin egen TV løsning, hvad enten den hedder Boxer, Viasat, Canal Digital eller noget helt andet, hvis man foretrækker det.

BF er allerede i gang med udrulning af fibernettet i Hasle, men vil naturligvis også gerne videre ud på øen. De har derfor vist interesse for at komme i gang i Rønne nord, hvor vores kvarter kunne blive en slags springbræt videre ind i byen. Der er allerede etableret en såkaldt access-station ved det gamle slagtehus. Denne skal så forbindes med en række gadestationer, som hver dækker et område eller en zone med omkring 80 husstande.

Det har været normal praksis i SE, at man stiller krav om, at halvdelen af de 80 husstande i en zone tilmelder sig fibernettet, før man graver fiber ned. JP var dog ikke sikker på, at man her på Bornholm ville stille helt så høje krav til tilslutningen, men kom dog ikke med et konkret andet tal. Under alle omstændigheder skal der altså være en vis tilslutning, før BF starter gravearbejdet i et område.

På mødet gjorde vi opmærksom på, at Bornholms Forsyning og RVV skal grave vejen op til sommer, og at BF måske kunne drage fordel heraf og koble sig på dette gravearbejde. Et enkelt bestyrelsesmedlem gav udtryk for, at den besparelse, som BF derved kunne opnå, kunne komme forbrugerne til gode.

JP har efterfølgende meddelt, at det er meget lidt sandsynligt, at BF kobler sig på Forsyningens gravearbejde. Nedlægning af fibernettet er jo ikke en del af udbudet i forbindelse med etableringen af regnvandsledningen, og BF har økonomisk set dårlige erfaringer med efterfølgende at hægte sig på et sådant projekt. I mange tilfælde viser en sådan løsning sig dyrere for selskabet, end hvis man selv udfører gravearbejdet. Omvendt har JP også meldt tilbage, at en evt. besparelse i forbindelse med gravearbejderne tilfalder BF, idet brugerne jo ikke betaler nogen afgift for at blive tilsluttet systemet.

På mødet blev de 3 fremmødte medlemmer enige om, at BF er det eneste seriøse alternativ til de eksisterende internetforbindelser i vores område, og at vi som forening derfor selvfølgelig skal stræbe efter at få fibernet i vores kvarter. Da vi imidlertid ikke er husstande nok, bliver det nødvendigt at kontakte vores parallelgader ned mod slagteriet for evt. at skabe tilstrækkelig stor tilslutning til en etablering af fibernettet. Vi vil således i den kommende tid kontakte husstandene på denne side af Haslevej ned mod slagteriet og på et senere tidspunkt i foråret evt. arrangere et fællesmøde, hvor også JP deltager, med henblik på at få en tilstrækkelig stor tilslutning.

Der skal ikke lægges skjul på, at vores forening er blevet stillet i udsigt, at vi evt. vil kunne få sponseret et beløb til endnu ikke nærmere definerede projekter i foreningens regi, alt efter hvor stor en tilslutning, vi kan samle om projektet.

Vi har fra JP fået nogle tilmeldingsblanketter til fibernettet. Der er lagt en kopi ind på vores hjemmeside. Hvis man allerede nu ved, at man vil tilmelde sig, kan man printe denne blanket ud, udfylde den og aflevere den til formanden, Lærkevej 13. Blanketten må ikke afleveres direkte til BF!


 

Ad 2.

Jonas Frederiksen (JF), som er leder af regnvandsledningsprojektet, har oplyst, at udbudsmaterialet vil blive offentliggjort om kort tid. JF regner med, at valget af entreprenør vil ske i slutningen af april. Så snart det er på plads, vil JF kontakte foreningen gennem formanden, så vi kan sætte os i kontakt med det udvalgte firma (og et par andre naturligvis) og få tilbud på tilslutningsarbejdet på de enkelte parceller. Som tidligere nævnt vil det være mest fordelagtigt at få lavet arbejdet allerede i år pga. fradragsmulighederne til arbejdsløn på selvangivelsen.

Et enkelt medlem mente, vi skulle rette henvendelse til JF for at få et tilbud på arbejdet på de enkelte parceller med i kommunens udbudsmateriale. Selv om de to øvrige fremmødte, udtrykte deres store skepsis med hensyn til en sådan mulighed, forhørte formanden sig dog efterfølgende hos JF, som afviste muligheden fuldstændigt. Derfor skal vi altså hurtigst muligt på banen, så snart entreprenørfirmaet er valgt, og vi kender de nærmere betingelser og tidsfrister i forbindelse med projektets gennemførelse.

Vi regner med at afholde et ekstraordinært beboermøde i løbet af maj måned, hvor vi kan drøfte tingene igennem.

På bestyrelsens vegne

Carl-Otto Toudal