Referat af bestyrelsesmøde 18.06.2011

Bestyrelsen holdt et lille kort møde lørdag d. 18. juni. På mødet drøftede vi bl.a. postkasse-problematikken. Der var i bestyrelsen lidt forskellige opfattelser af, hvilken strategi vi skal vælge. Nogle mener, at vi stadig skal prøve at ændre beslutningen om placering af postkasser i skellet ved at gå via de politiske kanaler, mens andre er af den opfattelse, at “toget er kørt”, og at vi må finde den bedst mulige og pæneste løsning.

Indtil videre er vi i kontakt med andre grundejerforeninger og prøver sammen med dem at gøre vores indflydelse gældende. Hvis vi imidlertid ikke kan komme uden om at skulle placere postkasser i skellet ud for hver ejendom, så vil vi arbejde på at finde løsninger, som vi alle kan leve med både prismæssigt og æstetisk. Derfor vil bestyrelsen da også opfordre jer alle til ikke at foretage jer noget endnu. Vi regner med, at vi drøfter sagen indgående på vores generalforsamling i august og dér beslutter, hvad der evt. skal ske i løbet af efteråret på dette område.

På samme møde blev bestyrelsen enige om at flytte vejfesten fra den 13. til den 27. august. Begrundelsen for at overtrumfe generalforsamlingens vedtagelse var, at den 13. august ligger i den sidste weekend i skolernes sommerferie. Denne giver jo ofte anledning til meget rejseri, og bestyrelsen frygtede derfor, at en del måske ville være udelukket fra at deltage i festlighederne. Vi håber så til gengæld, at rigtig mange har mulighed for at deltage den 27. august.

Som nogle af jer måske husker, havde 3 repræsentanter fra grundejerforeningen et møde med Forsyningen i efteråret. Emnet var vores kælderoversvømmelser i august. Vi var blevet lovet et svar i løbet af foråret 2011, men da maj var gået, havde vi intet hørt og rykkede for et svar. Dette viste sig desværre slet ikke at kunne leve op til den positive ånd fra mødet, og bestyrelsen har derfor sendt en skrivelse til Forsyningen, hvori man beder denne komme med en række uddybende kommentarer til deres svar. Kort sagt tyder noget på, at Nørrevangs-kvarteret i den nye spildevandsplan 2012 får LAR-status. Kort fortalt betyder det, at den enkelte grundejer ikke længere skal lede tagvandet til kloakken, men derimod ud i en faskine i haven. Omkostningerne ved denne omlægning – eller i hvert fald en del af dem – skal den enkelte grundejer så selv betale.

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Dette indlæg blev udgivet i Fra bestyrelsen. Bogmærk permalinket.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.