Generalforsamlingen 2009

Referat af generalforsamlingen 2009

Det årlige beboermøde – generalforsamlingen – blev afholdt søndag den 13. september 2009 kl. 11.00. På grund af vejret var generalforsamlingen henlagt til Jørn Egebjergs garage, Lærkevej 14. I generalforsamlingen deltog ca. 15 medlemmer.

Dagsordenen var ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent Carl-Otto Toudal blev valgt og lovede, at han, trods medlem af bestyrelsen, ville forsøge at være upartisk!Til referent valgtes Christian Thøgersen.
2. Formandens beretning I løbet af det sidste år er der tilflyttet 2 nye familier til kvarteret. Begge på Fyrrevej.Aktiviterne i løbet af året var:

  • Vejfest. Som tak for lån af teltet vil der blive indkøbt 2 flasker vin til Kildebakken. Næste år vil der blive udarbejdet et tidsskema for de praktiske ting (opsætning af telt, opsætning af borde mm.)
  • Loppemarked. Bestyrelsen overvejer at afholde loppemarkedet på legepladsen, hvis antallet af boder er få.

Legepladsen. Vedligeholdelsen af både redskaber og “grønne arealer” er fortsat ikke på det ønskede niveau. Fodboldbanen er hullet, og græs er der ikke meget af. En løsning kunne være at lægge et rullegræstæppe ud. Det er dog en stor økonomisk post. Alternativt kunne en arbejdsweekend løse problemet. Formanden afklarer hvilket ansvar for vedligeholdelsen der påhviler Vej & Park, og hvilke der påhviler beboerne. Dette vil blive undersøgt umiddelbart efter generalforsamlingen.

Beretningen godkendt.

3. Foreningens regnskab Regnskabet blev godkendt. Kontingent fortsat 50 kr. årligt.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer- Jens og Anette på valg til bestyrelsen Karina Pihl nyvalgt til bestyrelsen.Jens Mølsted genvalgt til bestyrelsen.Viggo Andersen genvalgt som revisor.Da Jens ikke ønskede at fortsætte som formand, konstituerede bestyrelsen sig efterfølgende med Carl-Otto Toudal som formand.
5. Datoer for loppemarked og vejfest Vejfest afholdes den 21. august 2010. Det nuværende festudvalg fortsætter.Loppemarked afholdes den 15. maj 2010.
6. Indkomne forslag Ingen indkomne forslag.
7. Eventuelt Foreningens hjemmeside. Carl-Otto vil indsamle mailadresser på kvarterets beboere. Maillisten vil bl.a. blive brugt til at informere om nyheder på hjemmesiden mm. Indsend derfor din mailadresse til: carl-o@carl-otto.dkDiverse fotomateriale mv. modtages gerne på ovennævnte mail-adresse.Generalforsamlingen opfordrer medlemmerne til at besøge grundejerforeningens hjemmeside: www.nvgf.dk.Bornholms Museum påtænker at afholde et møde over emnet Svenskehusene. Datoen kendes ikke på nuværende tidspunkt.