Juni-september 2012: Regnvandsledningen

 

(Senest opdateret 18.09.2012).

Efter et par år med alt for hyppige kælderoversvømmelser hos mange beboere i Nørrevangskvarteret startede i juni 2012 arbejdet med separation af regn- og spildevand, som alle håber bliver løsningen på problemet. Nedenfor kan arbejdet følges i en lille billedreportage. Man må erkende, at det er helt fantastisk at opleve, hvad der er kommet ud af bestyrelsens anstrengelser. Tænk, hvad vi dog har fået sat gang i!!

Klik på tallene nederst for at komme ind på den side, du vil se:

Side:

 1. Denne side.
 2. De indledende manøvrer op til projektstarten i uge 24.
 3. Uge 24: Arbejdet med etableringen af regnvandsledningen fra Antoinettevej ned til Østersøen.
 4. Uge 25: Fortsatte forberedelser til gravearbejdet.
 5. Uge 26: Gravearbejdet begynder for alvor.
 6. Uge 27: Der arbejdes stadig på stien mellem Antoinettevej og Lærkevej.
 7. Uge 31: Så fortsatte arbejdet efter 3 ugers ferie.
 8. Uge 32: Hjørnet ved Lærkevej 18 blev rundet
 9. Uge 33: En uge med stort aktivitetsniveau, og man nåede op forbi Birkevej
 10. Uge 34: Hovedledningen på Lærkevej blev færdig, og man startede på Fyrrevej
 11. Uge 35: Navnet Fyr-revej fik en ganske ny dimension
 12. Uge 36: Gravearbejdet til den store regnvandsledning blev færdiggjort
 13. Uge 37-38: : Arbejdet med stikledningerne intensiveredes